Klášter premonstrátů Teplá

vzorová obnova NKP

Popis konstrukce

Vodorovné pochozí prosklení v interiéru pro zachování průhledu na archeologické zajímavosti.
Použité sklo PROMAGLAS® REI 60 HN2-10, uložené v ocelové konstrukci.

Místo

Teplá 1, 364 61

Rok realizace

2015

Požární odolnost

REI60

Generální dodavatel

STARKON Jihlava

Prováděcí firma

Apostav, spol s r.o., Mariánské Lázně

Architekt

AED project, a.s. Praha,
Ing. Arch. Petr Okleštěk a Ing. Aleš Marek

Projektant

AED project, a.s. Praha

Investor

Ministerstvo kultury ČT

Rozsah Kč

800 tis. Kč

Související produkty ke stavbě