PROMAGLAS®

Požárně ochranné vrstvené sklo

Základní charakteristika

Popis výrobku

Sklo PROMAGLAS® je vrstvené sklo tvořené z několika tabulí skla a protipožárními vrstvami, které jsou mezi ně vloženy. Tyto mezivrstvy se v případě požáru aktivují a vytvoří vysoce účinnou izolaci, která kromě zajištění celistvosti zabraňuje také pronikání sálavého tepla, a tím zahřívání a případnému vzplanutí hořlavých materiálů na neohřívané straně.

Oblasti použití

Skla PROMAGLAS® se používají pro požární prosklené konstrukce a požární prosklené dveře.

Vlastnosti

  • vrstvená skla s různými tloušťkami pro instalaci do prosklených konstrukcí s různými požárními odolnostmi
  • různé varianty složení jednoduchých skel, izolačních dvojskel nebo trojskel
  • velké rozměry tabulí

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

min 100 × 100 mm
max 2050 × 2950 mm
(v závislosti na typu)

Tloušťka

od 7 mm

Způsob dodání

tabule vrstveného skla upravené přímo k vestavbě v pevných rozměrech dle objednávky