Moravské zemské muzeum

Brno

Popis konstrukce

Objektový posudek na podhled dřevěný trámový,
obklad dřevěných prvků
PROMAXON, typ A, tl. 10 mm a 20 mm,
PROMATECT-H 10 mm

Místo

Zelný trh 6, 659 37 Brno-střed

Rok realizace

2021

Požární odolnost

REI45

Prováděcí firma

Q - mont HB v.o.s.

Investor

Moravské zemské muzeum Brno

Rozsah Kč

1,4 mil Kč

Související produkty ke stavbě