Národní muzeum

rekonstrukce historické budovy Národního muzea

Popis konstrukce

Celoprosklená stěna (1 ks) s obloukovým nadpražím je tvořena třemi tabulemi jednoduchého protipožárního skla Promat-SYSTEMGLAS® F1-60, tloušťky 38 mm, a skrytým rámem z desek PROMATECT®-H. Jednotlivé tabule jsou osazeny vedle sebe na svislou tmelenou spáru. Technické řešení vychází z katalogového listu Promat č. 385.13 a byl na něj vypracován odborný objektový posudek. Stěna je umístěna rozhraní schodiště a společenské dvorany v 1. NP před stávající historické okno (1 ks). Okna (celkem 10 ks) jsou tvořena jednou tabulí jednoduchého požárního skla PROMAGLAS® F1-60, tloušťky 38 mm, a skrytým rámem z desek PROMATECT®-H. Technické řešení vychází z katalogového listu Promat č. 385.10 a byl na něj vypracován odborný objektový posudek. Okna jsou umístěna v 1. PP v místostech dopravní obsluhy a výstavního sálu před stávající historická okna.

Místo

Václavské náměstí 1700/68, 11000 Praha 1 - Nové Město

Rok realizace

2015 - 2019

Požární odolnost

EI 45
(dřevěný rám nahrazen rámem z desek PROMATECT-H)

Generální dodavatel

Sdružení M-P-I (Metrostav a. s., Průmstav, a. s., IMOS Brno, a. s.)

Prováděcí firma

PROFISKLO s.r.o.

Architekt

Architekt projektu: Ing. arch. Zdeněk ŽILKA
Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladimír POSPÍŠIL,
zástupce Ing. Štěpán FRÁNA

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a. s., SUDOP PRAHA a. s.

Investor

Národní muzeum

Rozsah Kč

820 tis Kč