O2 Telefonica

Úpravy VN rozvodny

Popis konstrukce

Ochrana CFK lamel.
Desková přepážka PROMATOP®, typ P.

Místo

Praha 3, Olšanská

Rok realizace

2009

Požární odolnost

R 180

Prováděcí firma

ATICO

Rozsah Kč

220 tis. Kč