Pyrotek Blansko

výrobně administrativní objekt

Popis konstrukce

Protipožární obklad ocelových sloupů deskami PROMATECT®-H.

Místo

Blansko

Rok realizace

2015

Požární odolnost

R 45, R 90

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Abras projektový ateliér s.r.o.
Ing. Jaroslav Bránský

Generální dodavatel

Stavos Brno

Prováděcí firma

KP ATTIC s.r.o.

Architekt

Abras projektový ateliér s.r.o.
Ing. Jaroslav Bránský

Projektant

Abras projektový ateliér s.r.o.
Ing. Jaroslav Bránský

Investor

Pyrotek CZ

Rozsah Kč

950 tis. Kč

Související produkty ke stavbě