Titanium Brno

administrativně - obchodní centrum

Popis konstrukce

Kouřová zábrana PROMATECT®-H.
Prosklené požární pásy PROMAGLAS® F1 u fasády.
Těsnění dilatačních spár, šachtové příčky PROMATECT® -H.

Místo

Brno, ul. Nové Sady

Rok realizace

2013 - 2014

Požární odolnost

D30, EI 45

Prováděcí firma

Chládek požární servis (kouřové zábrany)
Vertikal Plus (požární pásy)

Architekt

Ing.arch. Michal Kristen

Projektant

Ing. Arch. Michal Kristen

Investor

JRA Invest a.s.

Rozsah Kč

350 tis. Kč

Související produkty ke stavbě