Požárně dělící konstrukce – protipožární příčky

(Technická informace 3 / 2012)

 

Splnění požadavků na členění objektů do požárních úseků dokáže Promat zajistit mimojiné těmito řešeními :

 

 

  • šachtová stěna a příčka, EI 30, katalogový list 150.10, 150.40
  • příčky PROMATECT®-H, EI až 120, katalogový list 450.41, 450.70
  • stěna s ocelovými nosnými sloupy, katalogový list 450.81
  • stěna PROMAXON®, typ A, katalogový list 160.20, 50.70
  • parapetní dílec, katalogový list 465.1
  • vnější stěnový dílec, katalogový list 465.2
  • stěna s dřevěnými sloupky, katalogový list 460.21
  • hrázděná stěna, katalogový list 460.25
  • požární stěna Promat, katalogový list 450.90
  • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže

Více informací získáte zde: