Požární bezpečnost v energetických stavbách

(Technická informace 2012/02)

 

v energetice se může uplatnit většina certifikovaných výrobků a konstrukcí ze sortimentu Promat :

 

 

 • ocelové sloupy a nosníky s obkladem PROMATECT®, PROMATECT®-FS, PROMATUBEX®
 • protipožární nástřik na ocelové a železobetonové konstrukce PROMASPRAY® F250
 • obklady železobetonových konstrukcí deskami PROMATECT®
 • zavěšené podhledy s požární odolností, včetně požadavků vytvoření samostatných požárních úseků a revizních otvorů Promat®
 • zvýšení požární odolnosti stropních a střešních konstrukcí tvořených z trapézových plechů
 • nosné stěny a nenosné příčky PROMATECT® s požární odolností, včetně šachtových stěn a revizních otvorů Promat®
 • těsnění stavebních a dilatačních spár systémem PROMASEAL®
 • prosklené stěny PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS® pro vybrané prostory např. v dozornách
 • ventilační potrubí z ocelového plechu s obkladem PROMATECT® a samonosné ventilační potrubí tvořené deskami PROMATECT®
 • prostupy trubního a kabelového vedení systémem PROMASTOP®
 • oddělení kabelových tras deskami Promat®
 • instalační kanály PROMATECT®
 • potrubí PROMATECT® pro odvod kouře a tepla (OKT)
 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže

Více informací získáte zde: