Požární ochrana ocelových nosných konstrukcí

(Technická informace 2005/04)

 

 

  • zjednodušený návod, jak postupovat při návrhu dimenzí protipožární ochrany ocelových nosných konstrukcí
  • příklady možností ochrany ocelové konstrukce před účinky požáru
  • výpočet poměru Ap/V ocelových sloupů a nosníků
  • ocelové konstrukce s požárním obkladem PROMATECT® (katalogové listy 415, 445)
  • PROMATECT®-FS – požární obklad ocelových sloupů
  • požární nátěr na ocel PROMAPAINT®

 

 

 

 


Více informací získáte zde: