Výtahové šachty

(technická informace 2019)

 

Zima se nám takřka překotila v léto a vše je nějak zase rychlejší. V dnešní uspěchané době bereme některé věci jako samozřejmost; a nepřemýšlíme, jaké by to bylo bez nich. Před několika měsíci jsem se s rodinou stěhoval a ocenil jsem vynález pana Elishi Otise. Bez jeho přispění k technické revoluci bychom se stěhovali ještě dnes…

Ano, řeč bude dnes o výtahu. Výtahy a výtahové šachty mohou být umístěny uvnitř nebo vně objektu. Je na ně kladena řada bezpečnostních požadavků, mimo jiné i z hlediska pohledu norem řady 73 08…

Šachty výtahů nebo výtahy bez šachet musí být od požárních úseků v objektu odděleny požárně dělícími konstrukcemi, pokud nejsou součástí požárního úseku v objektu.

Promat nabízí řešení, např. oddělení výtahové šachty požárně ochrannými deskami PROMATECT® nebo požárně ochranným sklem PROMAGLAS®. Samozřejmostí je i odvětrání výtahové šachty pomocí tvarovek PROMASEAL®, popř. ochrana rozvádeče či ovládacích prvků výtahu revizními dvířky Promat®.


Více informací získáte zde: