PROMADUR®

Nátěr na dřevo

Základní charakteristika

Popis výrobku

Nátěr na dřevo PROMADUR® je bezrozpouštědlová syntetická disperze. Působením plamenů nebo horka se přemění na pevnou vrstvu pěny, která uzavře podklad, a chrání tak dřevo a dřevěné materiály před ohněm.

Oblasti použití

Nátěr na dřevo PROMADUR® se používá v případech, kdy je třeba počítat se značným nebezpečím požáru, např. v průmyslových stavbách, veřejných budovách, divadlech, shromažďovacích prostorách, nemocnicích, školách atd.

Vlastnosti

  • zpěňující nátěr na dřevo chránicí dřevo a dřevěné materiály před ohněm
  • zvýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí, snížení indexu šíření plamene po povrchu na is = 0,0 mm/min a snížení třídy reakce na oheň na B s1, d0
  • bez rozpouštědel

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

5 kg
12,5 kg

Třída reakce na oheň

Požární odolnost: +8 až 15 min.

Způsob dodání

Nátěr na dřevo: plastová nádoba, obsah 12,5 kg
Krycí lak: plechová nádoba, obsah 5 kg