Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé

5. etapa Obnova interiéru

Popis konstrukce

Vodorovné pochozí prosklení v dřevěné konstrukci (Objektový posudek)
Pevné prosklení do přířezů PTH v masivní stěně (S obloukem)
Nátěr dřevěných nosných prvků
PROMAGLAS REI45 HN1-10
PROMAGLAS B30 1-00
PROMADUR - transparentní

Místo

Jana Roháče 195, Dubá 471 41

Rok realizace

2023

Požární odolnost

REI 45
EW 30
R 30

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Ing. Filip Kňákal

Generální dodavatel

Tomáš Novák, Dubá

Prováděcí firma

Tomáš Novák, Dubá

Architekt

Martin Volejník - Projekce, Praha.

Projektant

Martin Volejník - Projekce, Praha.

Investor

Město Dubá

Rozsah Kč

240 tisíc Kč

Související produkty ke stavbě