PROMAPAINT® SC4

Nátěr na ocel

Základní charakteristika

Popis výrobku

Nátěr na ocel PROMAPAINT® SC4 je požárně ochranná nátěrová hmota pro ocelové konstrukce. Zpěňující nátěr na ocel PROMAPAINT ® SC4 je jednosložková intumescentní barva ve formě vodní emulze na bázi akrylátových kopolymerů – bez zápachu a vlivu na vnější prostředí. Nátěr vytvářející izolační vrstvu je bez rozpouštědel. Působením žáru vytváří tepelně izolační ochrannou vrstvu.

Oblasti použití

Pro ocelové nosníky a sloupy otevřených i uzavřených profilů s Am/V od 46 ÷ 345 m-1. Hodnota požární odolnosti R15 ÷ R120. Nátěr na ocel je určen pro vnitřní použití a prostředí s částečnou expozicí. Částečná expozice zahrnuje teploty pod nulou a omezené vystavení UV (které však není hodnoceno), ale nezahrnuje žádné vystavení dešti. Nepoužívat na stavební dílce, které jsou trvale vystavené agresivním plynům.

Vlastnosti

  • požárně ochranná nátěrová hmota na ocelové konstrukce
  • nátěrový systém skládající se ze tří složek
    • PROMAPAINT® BS základní nátěr
    • PROMAPAINT® SC4 aktivní vrstva
    • PROMAPAINT® BS krycí nátěr

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

5 kg
25 kg

Způsob dodání

Plechová nádoba:
BS základní nátěr, obsah 5 kg
SC4 akrtivní vrstva, obsah 25 kg
BS krycí nátěr, obsah 5 kg