PROMAGLAF® pás

podkladové pásy

Základní charakteristika

Popis výrobku

PROMAGLAF® jsou skleněná vlákna na bázi oxidů alkalických zemin (vysokoteplotní skleněná vlákna) a nepatří do skupiny keramických vláken. Vlákna PROMAGLAF® jsou biologicky odbouratelná a proto nejsou ze zdravotního hlediska klasifikována jako nebezpečná.

Oblasti použití

Pro mezivrstvy v požárně odolných konstrukcích, zejména jako podkladové pásy k útlumu mechanického rázu a zlepšení tepelné a zvukové izolace ve stěnových konstrukcích Promat® s roštem vytvořeným z tenkostěnných ocelových CW profilů.

Doplňkové a související výrobky

Tloušťka

2 mm

Třída reakce na oheň

A1 dle ČSN EN 13501-1

Způsob dodání

pásky tl. 2 mm