PROMATUBEX®

Obklad kruhových ocelových sloupů

Základní charakteristika

Popis výrobku

Systém PROMATUBEX® je tvořen úzkými přířezy z kalciumsilikátových desek délky 1200 mm, které jsou vzájemně spojeny.

Oblasti použití

K dosažení požární odolnosti až R 180 mohou být všechny ocelové kruhové profily (poměr Am/V ≤ 302,4 m-1) obloženy systémem PROMATUBEX®, d ≥ 20 mm.

Vlastnosti

  • úspora nákladů díky rychlosti montáže
  • kvalitní obklad s vysokou životností
  • požární odolnost R 15 až R 180

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

Délka 1200 mm

Tloušťka

20 mm (jinak dle požární odolonosti)

Způsob dodání

na zakázku dle konkrétních profi lů a požadované požární odolnosti