Enviropol s.r.o.

linka na přetřídění elektroodpadu

Popis konstrukce

Střecha z trapézových plechů - membrána, stěna
PROMATECT®-H 20 a 25 mm

Místo

Hruškové Dvory 126, 586 01

Rok realizace

2021

Požární odolnost

REI60

Prováděcí firma

Q - mont HB v.o.s.

Architekt

ing. Radek Musil

Projektant

Kaktus projekce s.r.o.

Investor

Enviropol s.r.o.

Rozsah Kč

490 tis. Kč

Související produkty ke stavbě