Městská knihovna Písek

Centrum celoživotního vzdělávání

Popis konstrukce

Vodorovné prosklení a ochrana ocelové nosné konstrukce.
Vodorovné prosklení v interiéru PROMAGLAS® REW 30HN9-10 49mm.
Nátěr na ocel R30 - PROMAPAINT® SC4.

Místo

Alšovo nám. č.p.75-77, Písek

Rok realizace

2019

Požární odolnost

RW30
R30

Generální dodavatel

OHL ŽS, a.s.

Prováděcí firma

JKSKLO - Josef Kohout - prosklení
Luboš Čuka požární servis - Josef Kohout - nátěr

Architekt

STUDIO A. B. S., spol. s. r. o., Ing. Jan Svoboda

Projektant

STUDIO A. B. S., spol. s. r. o., Ing. Jan Svoboda

Investor

město Písek

Rozsah Kč

1,2 mil Kč

Související produkty ke stavbě