Multifunkční obytný soubor Nová Vltava

objekty SO 01 – SO 07

Popis konstrukce

Systémová konstrukce PROMAGLAS® F1 (44 mm).
Stěna samonosná – příčka PROMATECT®-H (15 + 15 mm).

Místo

Ulice Jakuba Krčína – Husova, České Budějovice

Rok realizace

2020

Požární odolnost

EI90

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Peritas s.r.o., Ing. Martin Pospíšil Ph.D.

Prováděcí firma

PROFISKLO s.r.o.
ProInvesta CB s.r.o.

Architekt

SOBIG s.r.o. - Ing arch. Zdeněk Urbanec

Projektant

SOBIG s.r.o. - Ing arch. Zdeněk Urbanec

Investor

ProInvesta CB s.r.o.

Rozsah Kč

1,3 mil Kč

Související produkty ke stavbě